Google-ը Google+-ի տվյալներն օգտագործում է գովազդներում

-Մի քիչ շատ չի՞ արդեն, Google:

Գիտեի՞ք, որ Google-ը գովազդներում կարող է  օգտագործել ձեր G+-ի տվյալները (նկար, անուն..): Եթե գովազդվող ապրանքի մասին կարծիք եք հայտնել, +1 եք նշել կամ քոմմենթել եք, ապա ձեր գործողությունն ու տվյալները կարող են երևալ գովազդի հետ:
Այս ամենից խուսափելու համար -

1. Մտնում ենք G+-ի settings բաժին2. Սկզբնական մասում տեսնում ենք shared endorsements => edit

3.Տեքստի ներքևում կա - Based upon my activity, Google may show my name and profile photo in shared endorsements that appear in ads. Վանդակը պետք է նշված չլինի: Եթե Google-ը ձեր փոխարեն նշել է, հանեք նշանը և պահպանեք (save):

Զգույշ եղեք համացանցում :)

Comments

Popular Posts